ข้าวอินทรีย์ตรา “รักจัง” ข้าวเชียงรายแท้ 100%

ข้าวเชียงราย มีลักษณะเมล็ดยาว เมื่อผ่านกระบวนการสีแล้วจะได้เมล็ดข้าวที่มีความใส ลักษณะของเมล็ดข้าวจะมีความโค้งสวยงามได้รูปทรง เมื่อนำมาหุงจะมีความเหนียวนุ่มอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมมะลิที่เป็นธรรมชาติ จึงเป็นข้าวที่มีทั้งความหอมและทั้งความเหนียวนุ่ม ขณะเดียวกันก็ยังมีความปลอดภัย เพราะปลูกในพื้นที่ที่ปราศจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ตลอดจนใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาในการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและมาตรฐานสากล ตลอดจนกระบวนการควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตเพื่อทำให้ “ข้าวเชียงราย” ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เป็นข้าวที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ข้าวเชียงรายจึงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและความอร่อยกันอย่างแพร่หลาย

 

 ข้าวอินทรีย์ตรา “รักจัง” เป็นข้าวเชียงรายแท้ 100% ผลิตจากแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ดีที่สุด ด้วยภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง ประกอบด้วยดิน น้ำ และอากาศที่ดี ส่งผลให้ข้าวมีคุณภาพดีตามไปด้วย
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ ข้าวอินทรีย์ ตรา “รักจัง” คือการเป็นข้าวอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการรับรอง มาตรฐานสากล (IFOAM) ข้าวทุกเมล็ดมีความปลอดภัยจากสารเคมีและการปลอมปน ผ่านกระบวนการการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ทำให้ได้ข้าวชั้นเลิศ คุณภาพเต็มเมล็ด แตกต่างจากข้าวหอมมะลิทั่วไป มีรสชาติดี รสสัมผัสที่นุ่มนวล และกลิ่นหอมกรุ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งหมดนี้เป็นการนำเอาภูมิปัญญาการเพาะปลูกข้าวแบบท้องถิ่นที่สืบต่อกันมายาวนานมาประยุกต์ใช้ ต่อยอดด้วยการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกระบวนการรักษาคุณภาพของข้าวให้มีกลิ่นหอม และคงความสดใหม่ตั้งแต่เก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค

 

เราจึงมีความยินดีและภูมิใจที่จะส่งมอบทั้งความอร่อย ปลอดภัย อีกทั้งช่วยเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพด้านการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สู่การยกระดับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยให้ก้าวไกลสู่สากล ข้าวอินทรีย์ ตรา “รักจัง” จึงไม่ได้เป็นเพียงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แต่ยังเป็นข้าวเชียงรายจากแหล่งเพาะปลูกดั้งเดิม ที่ทั้งสดใหม่ อร่อย และปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยจิตวิญญาณแห่งท้องทุ่งนาอำเภอพาน เต็มไปด้วยความพิถีพิถัน เฝ้าใส่ใจเพาะปลูกดูแลไม่ต่างจากลูก ผสมผสานความเข้มงวดในทุกรายละเอียดและมาตรฐานการตรวจสอบ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้บริโภคที่ได้รับประทานข้าวมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป