ตรวจเยี่ยมแปลงนาบ้านกล้วย อ.พาน จ.เชียงราย

 

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 ทีมส่งเสริมการเกษตร และที่ปรึกษาข้าวอินทรีย์รักจัง ได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาประจำสัปดาห์ ณ บ้านกล้วย ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงแปลงนาของเกษตรกร