เชียงรายประสบวิกฤติแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือน เกษตรอำเภอเร่งหามาตรการช่วยเหลือ

 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมส่งเสริมข้าวอินทรีย์รักจัง ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับเกษตรกรบ้านหนองฮ่าง บ้านทุ่งพัฒนา และศูนย์การเรียนรู้บ้านกล้วย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าพื้นที่อำเภอพานประสบวิกฤติแล้งอย่างหนักเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือน ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำชลประทาน รวมถึงน้ำใต้ดิน ในพื้นที่อำเภอพาน และภายในจังหวัดเชียงรายลดปริมาณลงอย่างมาก
            นายจันทร์ ศรีดี หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรศูนย์การเรียนรู้บ้านกล้วย เล่าว่า “ปีนี้รู้สึกว่าจะแล้งหนักว่าปีอื่นๆ ที่ผ่านมา บ่อที่กักเก็บน้ำก็แห้งคอด ปลาตายเกือบหมดบ่อ ต้องใช้น้ำบาดาลในการทำการเกษตร ทำนาก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าน้ำมันรถไถที่ใช้สูบน้ำ และยังต้องเพาะกล้าข้าวใหม่อีกรอบ ทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น”
            เบื้องต้นทางเกษตรอำเภอแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือ ส่วนจะช่วยเหลืออย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางเกษตรอำเภออีกครั้งหนึ่ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.