ข่าวสารและกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค” ได้ดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอพาน โดยได้กำกับดูแลและใส่ใจในรายละเอียดทุกกระบวนดังนี้

 1. การเลือกพื้นที่ปลูกข้าว
 2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว
 3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
 4. การเตรียมดิน
 5. วิธีการปลูกข้าว
 6. 6. การป้องกันกำจัดโรค แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการควบคุมวัชพืช
 7. 7. การจัดการน้ำ
 8. 8. การเก็บเกี่ยว และการลดความชื้น
 9. 9. การเก็บรักษาข้าวเปลือก
 10. 10. การสี
 11. 11. การบรรจุหีบห่อเพื่อการค้า

ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าว “รักจัง ออร์แกนิค” เป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จาก IOAS ซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชีย

และเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และปลอดภัยจากสารพิษ แบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค” จึงให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนของสังคมในภายภาคหน้า

ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค” มีกระบวนการแปรรูปที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนนั้น เราได้ตั้งใจและใส่ใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ด้วยการการันตีจากมาตรฐานดังนี้

 1. มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) การแปรรูปและการจัดการผลผลิต เป็นระบบประกันคุณภาพสินค้าอินทรีย์ที่จำเป็นในการแปรรูปและการจัดการผลผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารอันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค รวมทั้งมีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ แยกเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูประหว่างสินค้าอินทรีย์ออกจากสินค้าที่ไม่เป็นอินทรีย์อย่างชัดเจน เน้นการแปรรูปด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อรักษาสภาพการเป็นข้าวอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค” สินค้าที่ได้มาตรฐานการรับรองระบบการผลิต

ในโลกปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยเล็งเห็นถึงกระบวนการผลิตที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคข้าวที่จะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ตลาดการค้าส่งออก อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ยังได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ส่งผลทำให้ราคาข้าวเปลือกอินทรีย์ของเกษตรกรได้สูงกว่าข้าวเปลือกทั่วไป นี่จึงเป็นโอกาสและช่องทางอันดีของเกษตรกรไทยที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค”  จึงเป็นสินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานสากล  IFOAM ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและสังคมไทยด้วยการมุ่งเน้นความเป็นธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพในกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ อีกทั้งยังสนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรในการยกระดับคุณภาพสินค้า และเป็นแบบอย่างในการรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เครื่อข่ายสังคมรักจัง

หลากหลายเมนูอร่อยกับ “รักจัง”

อร่อยสุดๆ ทานได้ทุกวัย ทั้งครอบครัว

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์นำมาทำเป็นข้าวต้ม ทานกับ ไข่เค็ม ผัดผักบุ้ง ไข่เจียวทอด ผักกาดดอง อร่อยสุดๆ (เจ้าตัวเล็กยังเจริญอาหารมากๆเลยค่ะ)

กนกพร โพธิ์สวัสดิ์

ข้าวที่หอมนุ่ม เคี้ยวละมุนลิ้น

 

แกงส้ม แกงเลียง หรือแม้แต่ต้มยำ กินกับ ข้าวออร์แกนิคตรารักจัง

คอนเฟริม์!… ข้าวรักจังกินกับเมนูไหนก็อร่อย ด้วยข้าวที่หอมนุ่ม เคี้ยวละมุนลิ้น ทานข้าวสวยเปล่าๆ ยังฟิน!

มามี้เจี๊ยบ แม่พี่เจมส์

อร่อยชัวร์ มีประโยชน์ มีไฟเบอร์

 

🐟ผัดแตงกวาใส่ไข่ + ไก่ทอดเกลือ ทานกับ ข้าวออร์แกนิคตรารักจัง อร่อยชัวร์ มีประโยชน์ มีไฟเบอร์ หอมชวนทานกันเลยครับ😋😋

Rawipas Punsakul

เจริญอาหารมาก

 

ต้มซุปเป่อร์ตีนไก่แซ่บๆ ร้อนๆ ทานกับ ข้าวออร์แกนิคตรารักจัง ข้าวสวยร้อนๆ ซดน้ำซุปแซ่บๆ คล่องคอ เจริญอาหารมากเลยค่ะ

Yim Zaa Navanukroh

ข้าวรักจังกินกับอะไรก็อร่อย

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ตรารักจัง ข้าวออร์แกนิคตรารักจัง ข้าวรักจังกินกับอะไรก็อร่อย 😋

Jinjuta Hongpetngam

ข้าวออร์แกนิคตรารักจัง อร่อยมาก😋

 

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์หุงร้อนๆหอมมากๆทานคู่กับกระเพราหมูสับ อร่อยมากค่ะ

 

Narm Supitchaya Pholim

การรับรองมาตรฐาน

ร่วมสร้างสุขภาพและสังคมที่ดีไปพร้อมๆ กับเรา